Nasze wartości

Nasze wartości

Nasze wartości

 

w lewo w prawo

 

2016.07.06

W związku z zawarciem umowy najmu z Miastem Stołecznym Warszawa oświadczamy:

Niniejszym, w imieniu własnym i Lagardere Travel Retail sp. z o.o., deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności za względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

 

2018.01.08

Zobowiązaliśmy się, że do roku 2025 zaprzestaniemy dystrybucji towarów zawierających jajka lub produkty jajeczne pochodzące od kur hodowanych w klatkach.

Decyzja ta, podjęta jednogłośnie przez spółki zależne grupy, dotyczy wszystkich restauracji i punktów sprzedaży zarządzanych przez Lagardère Travel Retail na stacjach kolejowych i lotniskach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Włoskie i niemieckie spółki należące do grupy już zrezygnowały z dostaw jajek z chowu klatkowego i stosują wyłącznie jaja z wolnego wybiegu.

Ten ważny krok jest częścią globalnej strategii Lagardère Travel Retail zorientowanej na aktywne wspieranie zrównoważonego rozwoju. Grupa Lagardère poważnie rozważa rozszerzenie założeń tej decyzji na inne kategorie produktowe.

Dag Rasmussen, prezes zarządu i dyrektor naczelny Lagardère Travel Retail, komentuje:

„Decyzja ta świadczy o naszym zaangażowaniu w dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości. Pragniemy podziękować organizacji The Humane League za jej wytrwałość, która przyczyniła się do znaczącej poprawy warunków hodowlanych zwierząt”.

Alexandria Beck, menedżer z Open Wing Alliance, oświadczyła:

„Organizacje członkowskie Open Wing Alliance wyrażają swoje poparcie dla decyzji firmy Lagardère Travel Retail zmierzającej do eliminacji ze światowego łańcucha dostaw okrutnego procederu chowu klatkowego. Wdrożenie przez światowego lidera branży sprzedaży detalicznej w lokalizacjach podróżnych polityki używania wyłącznie jaj pochodzących z wolnego wybiegu wyznacza nowy standard dla przemysłu turystycznego na całym świecie”. 

INFORMACJA PRASOWA

PRESS RELEASE

Copyright © - Lagardere Travel Retail sp. z o.o.