Nasze wartości

Nasze wartości

Nasze wartości

 

w lewo w prawo

 

W związku z zawarciem umowy najmu z Miastem Stołecznym Warszawa oświadczamy:

Niniejszym, w imieniu własnym i Lagardere Travel Retail sp. z o.o., deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności za względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Copyright © - Lagardere Travel Retail sp. z o.o.